Dörtler İçin Uygun Meslekler ve Ortamlar

0

Uygun meslekler ve ortamlar; Meslek ve iş konusunda Dört’ler çok seçici olma eğilimindedirler. Bireyselliklerine ve içsel kriterlerine çok odaklı olabildiğinden doğru kariyer seçiminde zorlanabilirler. Kendi ideal ölçülerine mükemmel bir şekilde uyanların dışında birçok iş/meslek alanında kusur bulabilirler. Esneklik taşıyan ve kişisel katkıya fırsat verilen, gereksiz kural ve genellemelerin olmadığı, insana ve hayata dokunan, anlamı olan, kendilerini ifade edebildikleri ve kişisel dokunuşlarını katabildikleri alanlarda daha başarılı olabilirler. Yaratıcılığa ve özgün/özgür tasarıma açık meslekler daha çok tercih edilir. Sanatsal ve estetik yanı olan, hayata ve bireye katkı sağlayan, insani sorunlara ve hayatın tıkanıklıklarına çözüm üretebilen, kültür ve sanatın, içinde olduğu alanlarda daha verimli ve mutlu olabilir.

Özetle;

-İnsanlara katkı sağlayacak, gelişmelerine yardım edecek işler,

-Değerine inandığı ve katkısından gurur duyacağı şeyler üretebileceği alanlar,

-Kişisel katkı ve vizyonunun önemsendiği, özgünlük ve estetiğin önemsendiği ve dikkate alındığı işler,

-Yaratıcılığını, hayal gücünü, görüş ve tercihlerini özgürce ortaya koyabildiği, kısacası kendisini ifade edebileceği işler,

-İnsanların yararına olan ‘’insana dokunan’’ işler,

-Fikirlerinin ciddiye alındığı, desteklendiği, huzurlu ve samimi ilişkilerin olduğu ortam ve işler,

-Gerginliğin olmadığı, içtenlik ve dostluğun yaşandığı, olabildiğince bağımsız olabileceği ancak gerektiğinde işbirliği yapabileceği ortam ve işler,

-Zamanını ve çalışma ortamını kendisinin düzenlemesine olanak tanıyan, çalışma sürecinin ve işlerin kendi kontrolüne verildiği ortam ve işler,

-Fikirlerini olgunlaştırmak ve geliştirmek için gerekli ve yeterli zamanın tanındığı ortam ve işler,

-Kişisel değer ve inançlarına saygı duyulduğu, baskı ve zorlamanın olmadığı işler.

Uygun mesleklerden bazıları;

 Özel eğitim öğretmenliği, Editör/Sanat direktörü, Mimarlık, Peyzaj ve çevre planlama, Konuşma terapisti, Özel ürün tasarımcılığı, Kuyumculuk, Sanat terapisti,  Sanat alanları (resim, müzik, fotoğraf, heykeltıraş) (özel yetenek şartıyla), Sahne sanatları (özel yetenek şartıyla), Edebiyat- yazarlık, Sosyal hizmetler, Tasarım odaklı meslekler (Peyzaj, desen ve renk tasarımı, üretimde tasarım birimleri; örneğin endüstriyel tasarım), Organik üretim danışmanı, Moda, Sanat yönetmeni/organizatörü, Psikiyatr, Psikolog, Terapist, Web/Grafik tasarım, Doğal yaşam koçu, Mimarlık/şehir planlama/iç mimari, Dekoratör, Dil ve sosyal bilim alanlarında öğretmenlik, Edebiyat eleştirmeni, İnsani yardım organizasyonları.

Zorlanacağı Alanlar;

Borsacılık, Muhasebecilik/mali müşavir, Orta düzey yönetici, Emniyet birimleri, Askerlik, İnşaat vs. gibi fiziksel şartları ağır meslekler. Rutin evrak ve masa başı prosedür gerektiren işler, Veri işleme birimleri, Gelişmemiş ülkelerde politikacılık, Pazarlama, Vezne memuru, Tahsilatçı, Bant üretimde ara eleman.

Share.

About Author

Leave A Reply