Birler İçin Uygun Meslekler ve Ortamlar

0

Uygun meslek ve ortamlar: Birler; genellikle istikrarlı, tutarlı ve iyi yapılandırılmış, düzenli ve fiziksel şartları uygun ortamlarda daha verimli olurlar. Böyle olmayan ortamları düzeltmeye çalışırlar, eğer düzeltemezlerse bırakırlar. Sistem bütünlüğü ve ayrıntıların önemli olduğu alanlarda başarılıdırlar. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunun net olarak belli olduğu, aynı zamanda da bunların hayatın gerçekliğine ve adalete uygun olduğu ortamlar ararlar.

Gerek ofis işlerinde, gerek araştırma birimlerinde gerekse üretim alanlarında başarılı olabilecek mizaç özelliklerine sahiptirler. İşlerinde sorumluluk ve görev bilinci yüksektir. Buna karşın kuralsız, adam kayırmanın ve haksız terfilerin işlediği, objektif ve mantıklı kuralların göz ardı edildiği alanlarda uzun süre çalışamazlar. Net kuralları olan, gelişim fırsatı verilen, düzenli bir hiyerarşi ve yetenekli, tutarlı, ciddi iş arkadaşları bulabilecekleri mesleklerde daha başarılı olurlar. Özetle;

-Bir organizasyonun en iyi şekilde çalışıp amacına ulaşması istikametinde; onu yönetmesine, kontrol etmesine ve mükemmelleştirmesine olanak sağlayan işler,

-Uzun vadeli planlama, hataları giderme, yöntem ve strateji belirlemesine olanak tanıyan işler,

-Kendilerinin ve iş arkadaşlarının kesin kural ve ilkelere göre çalışmasının organize edildiği ortam ve işler,

-Var olan sorunların görülüp giderildiği ve kendilerinin bu konuda fikirlerinin değerlendirildiği işler,

-Uzmanlaşmasına olanak tanıyan, kendisini geliştirebileceği ve ilerleme sağlayabileceği işler,

-Çalışmalarının objektif şekilde değerlendirildiği, insanların performanslarına göre takdir edildiği işler,

-Uzmanlıklarına ve tecrübelerine saygı duyulabileceği kişilerle çalışabileceği işler,

-Hedef ve ideallerine ulaşmasına olanak tanıyan ve destekleyen ortam ve işler,

-Standartların, kuralların açık ve net olduğu ve herkese eşitçe uygulandığı ortam ve işler.

Uygun mesleklerden bazıları;

 Muhasebe, Hukuk, Kalite kontrol pozisyonları, Yöneticilik, İdari işler müdürü, İş geliştirme uzmanı, Şehir planlama, Eğitim ve planlama birimleri, Müfettişlik ve Denetçilik pozisyonları, Hakemlik, Tıp, Öğretmenlik, Askerlik/Polislik gibi emniyet birimleri, Yöneticilik/Müdürlük, Mali danışmanlık, Takip memurluğu, Şehir planlamacılığı, Bilgisayar programcılığı, Mühendislikler, Bankacılık, Mütercim-tercümanlık, Üretim ve kaynak planlama.

Neleri yapmakta zorlanırlar:

Sanatsal tasarımcılık, Pazarlamacılık, Politika, Radyo/tv sunuculuk, Şovmenlik, Halkla ilişkiler, Sosyal organizatörlük, Moda tasarımcılığı, Magazin gazeteciliği.

Share.

About Author

Leave A Reply