Altılar İçin Uygun Meslekler ve Ortamlar

0

Uygun meslekler ve ortamlar; Görev kapsamı ve alanı belirli ve standart olan mesleklere daha yönelimlidir. Kural ve yönergelerin belirlenmiş olduğu, belirsizlik ve kişisel inisiyatif kullanma gereğinin en az olduğu alanlarda daha başarılı olurlar. Ayrıntıları takip etme, veri toplama, raporlama, kontrol, risk analizi ve sistem korumanın önemli olduğu alanlarda daha verimli olabilir.

Özetle;

-Standart prosedürleri, mantıklı ve objektif kuralları olan işler,

-Gereksiz ve tehlikeli riskler almasını, denenmemiş ve sınırları belli olmayan şeyler yapmasını gerektirmeyen işler,

-Standartların ve ölçülerin açık ve kesin olduğu işler,

-Hedef ve sürecin net olarak tanımlandığı, organizasyon şemasının ve görevlerin açık olduğu işler,

-Hataların olgunlukla düzeltildiği, insanların birbirine güvenip desteklediği ortam ve işler,

-İş tanımına göre herkesin objektif biçimde değerlendirildiği, katkılarının görülüp takdir edildiği işler,

-Kendisini geliştirebileceği ve bu süreçte yetkin ve donanımlı kişilerden destek alabileceği ortam ve işler.

Uygun mesleklerden bazıları;

Öğretmenlik, İdari asistan/sekreterlik, Hesap uzmanlığı, Vergi denetçiliği, Muhasebe, Yatırım güvenlik danışmanlığı, Güvenlik görevlisi, Noter, Öğretim görevlisi, İş sağlığı ve güvenliği, Müfettişlik, Teknik destek, Sigortacılık, Bankacılık, Tıp ( yorucu ve riskli olmayan birimler), Güvenlik ve istihbarat, Kalite kontrol, Yönetici asistanı, Askerlik (savaş olmamak şartıyla), İnşaat ve makine mühendisliği.

Zorlanacağı Alanlar; Cerrahi, Acil durum yönetimi, Risk almayı gerektiren yönetim pozisyonları, Savaş pilotu, Serbest ticaret (özellikle riskli alanlarda), Tehlikeli meslekler (atom santrali, tehlikeli madde üretimi), Uzun yol kaptanı.

Share.

About Author

Leave A Reply