Ruhsal Özün Dokuz Yönü

0

Tip 1;  Kozmik mükemmellik/ bütünün farkındalığı, sürece olumlu katkı, göreceliliği kabul

Tip 2;  Kozmik irade/ evrensel bütünlüğün gerektirdiğini isteme, kutsal özgürlük, kutsal değer

Tip 3; Kozmik kanun/uyum, ayrım görmeme, ötekileştirmeme, kutsal umut

Tip 4;  Kozmik köken/ özde konumlanma, mükemmel  öz kendilik/orjinalite

Tip 5;   Kozmik bilgelik/ evrensel faaliyete tam katılım, kutsal etkileşim ve geçirgenlik

Tip 6;   Kozmik işleyişe güven/teslimiyet, saf gayret, kabullenme

Tip 7;   Kozmik plan/faaliyet, kozmik plana tam uyum, bilgelik

Tip 8;   Kozmik birlik/varlık ve hakikatin birliğini idrak

Tip 9;  Kutsal aşk/farkındalık, tam dikkat  ve katılım

Share.

About Author

Leave A Reply